ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,331,800 تومان

انگشتر طلای زرد 5.240 گرم

اجرت هر گرم 28000 تومان

کد AA2706

موجود در نمایندگی شماره دو 

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,541,662  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,331,800  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 5.240 گرم
18
5.24 گرم
2,331,800 تومان
جمع کل فاکتور
2,331,800 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.24 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 28,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 209,862 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.24 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,185,080 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 28,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 209,862 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران417,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
417,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها