ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,332,018 تومان

انگشتر طلای رز گلد 3.400 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,451,900  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,332,018  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای رز گلد 3.400 گرم
18
3.4 گرم
1,332,018 تومان
جمع کل فاکتور
1,332,018 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 119,882 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,230,018 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 119,882 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,770 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,770 T 1,283 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها