ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,108,531 تومان

النگوی طلای زرد و سفید(مدل فینجا) 15.220 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,679,754  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,108,531  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگوی طلای زرد و سفید(مدل فینجا) 15.220 گرم
18
15.22 گرم
7,108,531 تومان
جمع کل فاکتور
7,108,531 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.22 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 639,768 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.22 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,346,740 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 639,768 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران417,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
417,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها