ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 17,504,630 تومان

سرویس طلای سفید 41.610 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 18,748,019  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 17,504,630  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 41.610 گرم
18
41.61 گرم
16,854,630 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
650,000 تومان
جمع کل فاکتور
17,504,630 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 41.61 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,516,917 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 41.61 گرم
 • قيمت طلاي خام 13,814,520 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,516,917 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...650,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
650,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها