ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 12,715,672 تومان

دستبند و انگشتر ست طلای زرد 25.410 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 13,669,355  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 12,715,672  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند و انگشتر ست طلای زرد 25.410 گرم
18
25.41 گرم
12,715,672 تومان
جمع کل فاکتور
12,715,672 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 25.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,144,410 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 25.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,595,970 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,144,410 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران417,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
417,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین نیم ست ها