ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 22,581,215 تومان

سرویس طلای زرد و سفید 47.500 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 24,363,950  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 22,581,215  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد و سفید 47.500 گرم
18
47.5 گرم
22,581,215 تومان
جمع کل فاکتور
22,581,215 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 47.5 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,032,309 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 47.5 گرم
 • قيمت طلاي خام 19,807,500 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,032,309 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران417,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
417,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین نیم ست ها