ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,920,874 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 9.260 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,197,581  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,920,874  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 9.260 گرم
18
9.26 گرم
3,750,874 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
170,000 تومان
جمع کل فاکتور
3,920,874 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.26 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 337,579 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.26 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,074,320 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 337,579 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...170,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
170,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین نیم ست ها