ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,078,695 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.060 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,492,468  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,078,695  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.060 گرم
18
13.06 گرم
5,838,695 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
240,000 تومان
جمع کل فاکتور
6,078,695 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.06 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 352,000 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 525,483 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.06 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,597,120 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 352,000 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 525,483 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...240,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
240,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران352,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
352,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین نیم ست ها