ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,385,528 تومان

النگو طلای زرد (مدل آرتا) 9.620 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,672,979  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,385,528  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل آرتا) 9.620 گرم
18
9.62 گرم
3,385,528 تومان
جمع کل فاکتور
3,385,528 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.62 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 304,698 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.62 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,193,840 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 304,698 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه