ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,517,313 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل پورشه) 22.660 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,333,083  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,517,313  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل پورشه) 22.660 گرم
18
22.66 گرم
9,517,313 تومان
جمع کل فاکتور
9,517,313 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.66 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 856,558 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.66 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,064,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 856,558 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران400,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
400,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه