ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,111,829 تومان

انگشتر رزگلد با سنگ آمیتیست 4.400 گرم

کد AA2291

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,267,066  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,111,829  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر رزگلد با سنگ آمیتیست 4.400 گرم
18
4.4 گرم
1,931,829 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
180,000 تومان
جمع کل فاکتور
2,111,829 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 173,865 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,724,800 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 173,865 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...180,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
180,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه