ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,081,936 تومان

انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 2.420 گرم

کد AA2301

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,160,681  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,081,936  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 2.420 گرم
18
2.42 گرم
979,936 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
102,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,081,936 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.42 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 88,194 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.42 گرم
 • قيمت طلاي خام 874,917 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 88,194 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...102,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
102,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه