ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,456,770 تومان

انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 3.400 گرم

کد AA2300

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,567,404  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,456,770  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 3.400 گرم
18
3.4 گرم
1,376,770 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
80,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,456,770 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 123,909 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,229,222 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 123,909 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...80,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
80,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه