ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,529,160 تومان

دستبند طلای زرد و رز گلد 10.940 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,936,784  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,529,160  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد و رز گلد 10.940 گرم
18
10.94 گرم
4,529,160 تومان
جمع کل فاکتور
4,529,160 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 10.94 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 407,624 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 10.94 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,288,480 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 407,624 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه