ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,928,070 تومان

دستبند طلای زرد و سفید12.010 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,367,996  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,928,070  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد و سفید12.010 گرم
18
12.01 گرم
4,888,070 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
40,000 تومان
جمع کل فاکتور
4,928,070 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.01 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 439,926 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.01 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,707,920 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 439,926 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...40,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
40,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه