ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,101,469 تومان

دستبند طلای زرد 18.860 گرم

 کد AD1603

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,740,601  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,101,469  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 18.860 گرم
18
18.86 گرم
7,101,469 تومان
جمع کل فاکتور
7,101,469 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.86 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 639,132 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.86 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,818,569 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 639,132 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه