ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 11,636,157 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد و سفید 24.390 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 12,467,323  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 11,636,157  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد و سفید 24.390 گرم
18
24.39 گرم
11,636,157 تومان
جمع کل فاکتور
11,636,157 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 24.39 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,047,254 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 24.39 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,234,542 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,047,254 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران378,620 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
378,620 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها