ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 26,146,343 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 55.120 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 28,091,130  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 26,146,343  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 55.120 گرم
18
55.12 گرم
26,146,343 تومان
جمع کل فاکتور
26,146,343 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 55.12 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,353,171 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 55.12 گرم
 • قيمت طلاي خام 21,607,591 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,353,171 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها