ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,710,231 تومان

آویز طلای زرد (بدون زنجیر ) 3.490 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,833,369  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,710,231  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد (بدون زنجیر ) 3.490 گرم
18
3.49 گرم
1,710,231 تومان
جمع کل فاکتور
1,710,231 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.49 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 153,921 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.49 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,368,115 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 153,921 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها