ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,995,848 تومان

آویز طلای زرد و سفید ( بدون زنجیر) 6.230 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,208,155  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,995,848  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد و سفید ( بدون زنجیر) 6.230 گرم
18
6.23 گرم
2,995,848 تومان
جمع کل فاکتور
2,995,848 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.23 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 269,626 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.23 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,358,803 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 269,626 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران378,620 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
378,620 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها