ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,364,688 تومان

آویز طلای زرد 5.200 گرم

 کد AM1808 

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,548,156  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,364,688  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز طلای زرد 5.200 گرم
18
5.2 گرم
2,364,688 تومان
جمع کل فاکتور
2,364,688 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.2 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,822 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.2 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,038,452 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,822 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها