ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,726,763 تومان

آویز تک طلای سفید (بدون زنجیر) 7.080 گرم

  قیمت زنجیر شامل این محصول نمی باشد و بنا به درخواست مشتری به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

کد AM1896 

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,938,323  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,726,763  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز تک طلای سفید (بدون زنجیر) 7.080 گرم
18
7.08 گرم
2,726,763 تومان
جمع کل فاکتور
2,726,763 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.08 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 245,409 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.08 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,350,560 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 16 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 245,409 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها