ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,410,784 تومان

النگو طلای زرد (مدل آرتا) 8.900 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,700,379  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,410,784  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل آرتا) 8.900 گرم
18
8.9 گرم
3,410,784 تومان
جمع کل فاکتور
3,410,784 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.9 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 306,971 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.9 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,217,670 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 306,971 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها