ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 14,798,306 تومان

النگو طلای زرد (مدل فینجا) 31.970 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 15,998,171  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 14,798,306  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل فینجا) 31.970 گرم
18
31.97 گرم
14,798,306 تومان
جمع کل فاکتور
14,798,306 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 31.97 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 11 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,331,848 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 31.97 گرم
 • قيمت طلاي خام 13,331,490 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 417,000 تومان
 • اجرت ساخت 11 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,331,848 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران417,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
417,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها