ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,299,405 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل داماس جدید) 6.000 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,494,638  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,299,405  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل داماس جدید) 6.000 گرم
18
6 گرم
2,299,405 تومان
جمع کل فاکتور
2,299,405 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 206,946 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,169,216 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 206,946 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها