ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 11,590,300 تومان

تکپوش طلای زرد و سفید(مدل فینجا) 31.450 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 12,530,057  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 11,590,300  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
تکپوش طلای زرد و سفید(مدل فینجا) 31.450 گرم
18
31.45 گرم
11,590,300 تومان
جمع کل فاکتور
11,590,300 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 31.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 11 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,043,127 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 31.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,441,400 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 11 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,043,127 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها