ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,088,191 تومان

دستبند طلای زرد وسفید 19.550 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,844,811  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,088,191  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد وسفید 19.550 گرم
18
19.55 گرم
10,088,191 تومان
جمع کل فاکتور
10,088,191 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 19.55 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 430,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 907,937 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 19.55 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,406,500 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 430,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 907,937 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران430,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
430,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها