ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,430,528 تومان

دستبند طلای زرد 6.400 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,649,276  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,430,528  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 6.400 گرم
18
6.4 گرم
2,430,528 تومان
جمع کل فاکتور
2,430,528 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 367,770 تومان
 • اجرت ساخت 12,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 218,748 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,353,728 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 367,770 تومان
 • اجرت ساخت 12,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 218,748 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران367,770 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
367,770 T 1,283 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها