ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,056,796 تومان

دستبند طلای زرد 15.880 گرم

کدDN0300 

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,617,092  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,056,796  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 15.880 گرم
18
15.88 گرم
7,781,796 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
275,000 تومان
جمع کل فاکتور
8,056,796 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.88 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 700,362 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.88 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,225,119 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 700,362 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...275,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
275,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها