ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,702,530 تومان

دستبند طلای زرد 16.190 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,329,119  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,702,530  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 16.190 گرم
18
16.19 گرم
8,702,530 تومان
جمع کل فاکتور
8,702,530 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.19 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 430,000 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 783,228 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.19 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,961,700 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 430,000 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 783,228 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران430,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
430,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها