ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,140,817 تومان

دستبند طلای زرد 8.450 گرم

کدDN0319  

موجود در نمایندگی شماره  یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,438,959  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,140,817  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 8.450 گرم
18
8.45 گرم
4,140,817 تومان
جمع کل فاکتور
4,140,817 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 372,674 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,312,485 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 372,674 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها