ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,191,327 تومان

دستبند طلای زرد 8.490 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,475,397  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,191,327  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 8.490 گرم
18
8.49 گرم
3,156,327 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
35,000 تومان
جمع کل فاکتور
3,191,327 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.49 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 10,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 284,069 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.49 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,071,427 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 10,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 284,069 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...35,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
35,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,770 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,770 T 1,283 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها