ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,984,091 تومان

دستبند طلای زرد 9.660 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,298,626  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,984,091  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 9.660 گرم
18
9.66 گرم
3,984,091 تومان
جمع کل فاکتور
3,984,091 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.66 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 358,568 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.66 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,494,698 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,770 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 358,568 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,770 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,770 T 1,283 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها