ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,952,463 تومان

دستبند و انگشتر ست طلای زرد 19.960 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,548,904  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,952,463  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند و انگشتر ست طلای زرد 19.960 گرم
18
19.96 گرم
7,952,463 تومان
جمع کل فاکتور
7,952,463 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 19.96 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 715,722 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 19.96 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,626,720 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 715,722 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان