ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,942,771 تومان

زنجیر طلای زرد 4.420 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,096,149  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,942,771  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای زرد 4.420 گرم
18
4.42 گرم
1,942,771 تومان
جمع کل فاکتور
1,942,771 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.42 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 174,849 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.42 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,704,131 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 174,849 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران385,550 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
385,550 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها