ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 851,612 تومان

زنجیر طلای سفید 2.250 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 918,844  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 851,612  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای سفید 2.250 گرم
18
2.25 گرم
851,612 تومان
جمع کل فاکتور
851,612 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.25 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 76,645 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.25 گرم
 • قيمت طلاي خام 747,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 76,645 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها