ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,193,310 تومان

زنجیر طلای سفید 4.990 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,366,466  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,193,310  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای سفید 4.990 گرم
18
4.99 گرم
2,193,310 تومان
جمع کل فاکتور
2,193,310 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 197,398 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,923,895 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 197,398 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران385,550 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
385,550 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها