ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,076,787 تومان

زنجیر طلای سفید 7.000 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,319,692  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,076,787  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
زنجیر طلای سفید 7.000 گرم
18
7 گرم
3,076,787 تومان
جمع کل فاکتور
3,076,787 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 276,911 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,698,850 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 276,911 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران385,550 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
385,550 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها