ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 16,877,934 تومان

سرویس طلای زرد و سفید 36.180 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 18,154,426  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 16,877,934  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد و سفید 36.180 گرم
18
36.18 گرم
16,877,934 تومان
جمع کل فاکتور
16,877,934 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 36.18 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,519,014 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 36.18 گرم
 • قيمت طلاي خام 14,182,560 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,519,014 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها