ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 54,408,427 تومان

سرویس طلای زرد 111.340 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 58,416,867  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 54,408,427  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 111.340 گرم
18
111.34 گرم
53,445,427 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
963,000 تومان
جمع کل فاکتور
54,408,427 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 111.34 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 4,810,088 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 111.34 گرم
 • قيمت طلاي خام 44,536,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 4,810,088 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...963,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
963,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران400,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
400,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها