ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 47,995,243 تومان

سرویس طلای زرد 111.340 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 51,522,694  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 47,995,243  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 111.340 گرم
18
111.34 گرم
47,032,243 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
963,000 تومان
جمع کل فاکتور
47,995,243 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 111.34 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 352,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 4,232,902 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 111.34 گرم
 • قيمت طلاي خام 39,191,680 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 352,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 4,232,902 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...963,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
963,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران352,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
352,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها