ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,103,689 تومان

سرویس طلای زرد 17.770 گرم

کدSN0367   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,711,471  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,103,689  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 17.770 گرم
18
17.77 گرم
8,103,689 تومان
جمع کل فاکتور
8,103,689 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 17.77 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 380,010 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 729,332 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 17.77 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,752,778 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 380,010 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 729,332 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران380,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
380,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها