ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,498,159 تومان

سرویس طلای زرد 21.080 گرم

کدSN0372   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,216,513  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,498,159  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 21.080 گرم
18
21.08 گرم
9,498,159 تومان
جمع کل فاکتور
9,498,159 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 21.08 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 854,834 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 21.08 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,981,310 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 854,834 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران378,620 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
378,620 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها