ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,532,158 تومان

سرویس طلای زرد 23.180 گرم

کدSN0366   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,322,076  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,532,158  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 23.180 گرم
18
23.18 گرم
10,532,158 تومان
جمع کل فاکتور
10,532,158 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 23.18 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 947,894 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 23.18 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,776,412 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 947,894 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران378,620 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
378,620 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها