ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,464,639 تومان

سرویس طلای زرد22.170 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,262,795  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,464,639  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد22.170 گرم
18
22.17 گرم
10,464,639 تومان
جمع کل فاکتور
10,464,639 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.17 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 18 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 941,818 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.17 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,868,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 18 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 941,818 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران400,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
400,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها