ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,094,192 تومان

سرویس طلای سفید 16.140 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,654,262  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,094,192  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 16.140 گرم
18
16.14 گرم
7,094,192 تومان
جمع کل فاکتور
7,094,192 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.14 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 638,477 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.14 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,222,777 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 638,477 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران385,550 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
385,550 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها