ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,886,625 تومان

سرویس طلای سفید 21.930 گرم

کدSN0319   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,660,365  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,886,625  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 21.930 گرم
18
21.93 گرم
9,886,625 تومان
جمع کل فاکتور
9,886,625 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 21.93 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 15 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 889,796 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 21.93 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,596,779 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 15 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 889,796 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها