ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,190,853 تومان

سرویس طلای سفید 22.030 گرم

 کدSN0179

 

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,968,127  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,190,853  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 22.030 گرم
18
22.03 گرم
10,190,853 تومان
جمع کل فاکتور
10,190,853 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.03 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 18 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 917,177 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.03 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,635,980 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,010 تومان
 • اجرت ساخت 18 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 917,177 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها