ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 16,398,823 تومان

سرویس طلای سفید 36.520 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 17,587,192  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 16,398,823  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 36.520 گرم
18
36.52 گرم
16,108,823 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
290,000 تومان
جمع کل فاکتور
16,398,823 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 36.52 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,449,794 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 36.52 گرم
 • قيمت طلاي خام 13,203,295 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,449,794 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...290,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
290,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها