ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 18,135,259 تومان

سرویس طلای سفید 37.020 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 19,441,398  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 18,135,259  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 37.020 گرم
18
37.02 گرم
17,705,259 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
430,000 تومان
جمع کل فاکتور
18,135,259 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 37.02 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,593,473 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 37.02 گرم
 • قيمت طلاي خام 14,511,840 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,593,473 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...430,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
430,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها