ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 15,479,542 تومان

سرویس طلای سفید 37.230گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 16,690,990  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 15,479,542  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 37.230گرم
18
37.23 گرم
15,479,542 تومان
جمع کل فاکتور
15,479,542 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 37.23 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 15 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,393,159 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 37.23 گرم
 • قيمت طلاي خام 13,459,985 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 15 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,393,159 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها